Voor ons is geen brug te ver, geen water te diep, geen stroming te sterk.
 

Algemeen

Het inzetten van actieve scheepvaartbegeleiding- met een gecertificeerde mobiele verkeersleider is in de meeste gevallen noodzakelijk bij volledige- en beperkte vaarwegstremmingen of wanneer waterbouwwerkzaamheden een gevaar- of hinder voor de overige vaarweggebruikers kan opleveren. Hierbij kunt u denken aan lassen- slijpen- boren- en schoonmaken, boven de vaarweg, van bijvoorbeeld bij een brug.

Maar ook bij het uitvoeren van grondboringen in de vaarweg- baggerwerkzaamheden in de vaargeul- of hijswerkzaamheden met een drijvend bok waarbij het anker in de vaarweg ligt.

Ook wanneer de golfslag van passerende schepen bij uw werkzaamheden hinder kunnen veroorzaken kan scheepvaart-begeleiding noodzakelijk- of wenselijk zijn.

In veel gevallen zal de vaarwegbeheerder in het kader van veiligheid, u als natte aannemer- berger- of waterbouw-ondernemer, het gebruik maken van een mobiel nautisch verkeersleider verplicht kunnen stellen.

Tijdens de voorbereiding, na opdracht aan ons, wordt een vaarwegmanagementplan opgesteld.

In dit plan staat onder andere kort omschreven welke werkzaamheden er plaatsvinden, welk hinder dit kan veroorzaken voor de overige vaarweggebruikers- en welke maatregelen er genomen zijn- of worden voorgeschreven om de hinder te beperken.

Daarnaast wordt gekeken of er een noodzaak- plicht aanwezig is dat ook bebording- en welke bebording moet worden aangebracht. Desgewenst kunnen wij een bordenplan opstellen.

  • IPNE4368
  • MTC-10
  • MTC-11E-mailen
Bellen
Map